פסיכולוגיה

פגיעה/מחלה נוירולוגית עלולה לגרום לשינויים קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים. לשינויים אלו עשויות להיות השלכות משמעותיות על תפיסת האדם את עצמו וסביבתו, את יחסיו הבין אישיים והמשפחתיים ומקומו מבחינה חברתית ותעסוקתית.

פסיכולוג העוסק בטיפול שלאחר פגיעות נוירולוגיות נדרש להכשרה ספציפית בתחום לצורך הכרת הקשר שבין תפקודי המוח לתפקוד האנושי. עליו להיות מסוגל ליישם את הידע על הקשר שבין התנהגות המטופל ותפקודי המוחובין הצרכים השיקומיים של המטופל ומשפחתו.

מטרות הטיפול הפסיכולוגי
  • מתן טיפול פסיכולוגי פרטני למטופל ולבני משפחתו
  • מתן טיפול פסיכולוגי קבוצתי
  • חיזוק חוסנו הנפשי של המטופל ומתן כלים להתמודדות עם הפגיעה הגופנית, ולמוגבלות אשר באה בעקבותיה

הפסיכולוגים ב"שבילים" הינם בעלי הכשרה וניסיון באבחון, טיפול והדרכה בתחום השיקום הנוירולוגי.